Březen je Měsíc knihy již dlouho a je to tedy období zaměřené na podporu čtenářství a četby knih. Třída 6.B naší školy zašla minulý čtvrtek na exkurzi do Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze.

Cílem bylo se seznámit s prostředím, lokalitou a hlavně s nabídkou této instituce. 

Děti si návštěvu a prohlídku pod vedením zkušené knihovnice velmi užily. Jeden komentář za všechny svědčí o tom, že se nám společná výprava za možnostmi vzdělání i mimo školní zdi vydařila.

Napsala Novotná Olga, třídní učitelka

Z pera žákyně:
Výlet do městské knihovny
Ve čtvrtek 14. 3. jsme se vydali na exkurzi do Městské knihovny. Knihovna se nachází na Mariánském náměstí na Praze 1. Vstoupili jsme postranním vchodem, kde nás přivítala paní knihovnice a po celou dobu nás provázela. Vysvětlila nám způsob označení knih, například pomocí piktogramů nebo barevného rozlišení. Provedla nás různými odděleními. Zahájili jsme v dětském, potom jsme prošli s krátkým komentářem přes hudební do dospělého oddělení.  Závěrem jsme dostali 15 minutový rozchod, který jsme každý využil dle svého. Někteří si dokonce půjčili knihu. 

Při odchodu jsme si prohlédli umělecké dílo pojmenované Idiom. Jedná se o sloup z knih spojující podlahu se stropem. Při pohledu dovnitř nás překvapilo, jak je tubus z knih nekonečně dlouhý, až jsme si všimli, že je využito zrcadel k vytvoření tohoto vjemu. Také jsme se zde všichni vyfotili.
Společný čas jsme si opravdu užili.
Zdenka Urbanová
žákyně 6.B

Napsala Zdenka Urbanová, žákyně 6.B